3D-print oplossingen

Projectomschrijving

Bij bouwprojecten loopt KernBouw soms tegen bijzondere problemen aan. Tijdens de renovatie van Muziekcentrum Aslan in Amsterdam bleken 23 raamdorpelstenen vervangen te moeten worden. Gezien de leeftijd van het pand waren deze niet meer te vinden in de markt, en het aantal was te klein (dus te kostbaar) om ze speciaal te laten bakken.

Na uitgebreid overleg met 3DMZ is een prototype van kunststof en geopolymeer gemaakt. Gekozen is voor de geopolymeer 3D-print omdat bepaalde eigenschappen van geopolymeer beton vergelijkbaar zijn (en in sommige gevallen beter) dan traditioneel beton of steen. Dit materiaal is ook duurzamer dan kunststof. Een perfecte samenwerking tussen KernBouw en 3DMZ leidde tot een 3D-print van de ontbrekende raamdorpelsteen. Inmiddels zijn de 3D-prints geschilderd en geplaatst in Amsterdam.

3D-printen is een techniek die in de toekomst zeker vaker toegepast zal gaan worden door KernBouw. Met name bij renovaties van bijvoorbeeld monumenten komt het regelmatig voor dat een complexe vorm zoals bijvoorbeeld een ornament ontbreekt of beschadigd is. Maar ook bij een relatief eenvoudige vorm als een onderdorpel is 3D-printen een perfecte oplossing om tot een mooi eindresultaat te komen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze ervaring met Duurzaamheid?
Neem dan contact op met Maarten Smit:
088 32 32 600
msmit@kernbouw.nl

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze ervaring met Duurzaamheid?
Neem dan contact op met Maarten Smit:
088 32 32 600
msmit@kernbouw.nl