Project

Nieuwbouw en renovatie IKC Montessori Basisschool De Wijde Wereld

KernBouw heeft de opdracht gekregen om een volledig houten school te bouwen voor Montessori basisschool De Wijde Wereld, een Integraal Kind Centrum (IKC) in Haarlem.

  • Branche Scholen
  • Project Nieuwbouw en renovatie IKC Montessori Basisschool De Wijde Wereld
  • Plaats Haarlem
  • Opdrachtgever Stichting Spaarnesant
  • Architect Kristinsson Architecten
  • Bouwtijd 1 Jaar

De opdracht bestond uit 2 fasen: sloop-nieuwbouw en renovatie. Door de technische en energetische renovatie met massief houten gevels heeft het schoolgebouw een compleet nieuw uiterlijk gekregen, maar is het karakter van het oorspronkelijke houten schoolgebouw bewaard gebleven.

In deze eerste fase werd een deel van de 1- laags basisschool gesloopt en vervangen door een 2-laagse nieuwbouw op dezelfde locatie. Tijdens de opbouw van dit nieuwbouwgedeelte, zijn in het kader van tijd, kostenbesparing en duurzaamheid de funderingsbalken en de heipalen behouden. De te slopen houten spantbenen zijn hergebruikt, door er nieuw meubilair van te maken. Uiteraard zijn alle afvalstoffen (hout, puin, bitumen en restafval) tijdens de bouw gescheiden afgevoerd. De gevels zijn uitgevoerd met massief houten logs.

In de tweede fase werd het resterende bestaande bouwdeel gerenoveerd. Hierbij werd een groot deel van de bestaande structuur behouden, inclusief fundering, vloeren, binnenwanden en karakteristieke houten spantbenen. De gevels zijn geheel vervangen door dezelfde massief houten logs als toegepast in de nieuwbouw en met dezelfde betonnen plinten zodat de nieuwbouw naadloos overgaat in de bestaande bouw.

De school beschikt ook over een nieuwe gymzaal. Deze ruimte heeft een vloeroppervlakte van 136m2 en heeft een nieuwe zandcementvloer en een pvc-afwerking.

Duurzaamheidsmaatregelen en Installatieconcept
Bij de bouw van IKC De Wijde Wereld zijn verschillende duurzaamheidsmaatregelen genomen. Alle lokalen zijn aangesloten op een modern ventilatiesysteem. Middels WTW-installatie wordt de lucht verwarmd, gefilterd en verfrist. De gehele school is gasloos en energie neutraal uitgevoerd.  De PVT-panelen zijn in combinatie met warmtepompen geïnstalleerd. Het gebouw is geschikt gemaakt voor de nieuwe onderwijskundige opzet van de school en voldoet aan Frisse Scholen B en BENG.

Efficiënte Samenwerking en Bouwlogistiek
KernBouw heeft als hoofdaannemer samengewerkt met diverse onderaannemers, van bouwplaats inrichters tot installateurs. De bouwlogistiek was nauwkeurig afgestemd op de binnenstedelijke locatie van de school, waarbij transport zoveel mogelijk plaatsvond met kleinere vrachtwagens. Communicatie met omwonenden en gebruikers van het pand was essentieel om overlast tot een minimum te beperken.

Ondanks de bouwwerkzaamheden zijn de leerlingen gedurende het hele proces op school gebleven, waarbij ze slechts twee keer hoefden te verhuizen. KernBouw heeft ruime ervaring met renovatie en nieuwbouw van scholen tijdens regulier gebruik, waardoor de leerlingen nauwelijks hinder hebben ondervonden van de werkzaamheden.

" loading="lazy" alt="sander-schrama">

Meer informatie over onze ervaringen met Scholen?

Bel of mail Sander Schrama