Renovatie en uitbreiding Hoofdgebouw Zorgcentrum De Meerstede

Projectomschrijving

Na een voorselectie is voor KernBouw als aannemer gekozen vanwege het indienen van het beste plan van aanpak, de prijsvorming en optimale planning. De voorgestelde bouwstroom van 7 fases is teruggebracht naar 1 bouwfase wat een tijdbesparing heeft opgeleverd van een half jaar.

Voor de verder uitwerking van het project hebben we vanuit het Lean-concept de Pull Planning toegepast. Dit houdt in dat we met alle geselecteerde onderaannemers, leveranciers, opdrachtgever en directievoerders een gezamenlijke planning hebben gemaakt en alle bouwkundige-en installatie knelpunten voor de start van het werk hebben opgelost. Hierdoor is het project zonder problemen en binnen de planning uitgevoerd en is de kwaliteit van het werk hoger dan gebruikelijk.

Ondanks dat de gemeente Haarlemmermeer tijdens de uitvoering zware aanvullende eisen heeft gesteld omtrent de brandveiligheid (meerwerk ca. € 500.000) is het project binnen de planning uitgevoerd en opgeleverd.

Deze renovatie heeft plaats gevonden gedeeltelijk in bewoonde toestand. Voor de bewoners die tijdelijk moesten verhuizen heeft KernBouw binnen het eigen netwerk een tijdelijke huisvesting verzorgd (via een collega zorgaanbieder) waardoor er fors is bespaard op tijdelijke huisvesting. Voor de bewoners en verzorgend personeel die achter bleven zijn zware stofschotten aangebracht, er is een aparte ingang gecreëerd om de bouwwerkzaamheden zo veel mogelijk te scheiden van de dagelijkse zorg.

Details

 

Project renovatie en uitbreiding van het hoofdgebouw De Meerstede
Plaats Hoofddorp
opdrachtgever
R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden
Architect
OK Architecten bna
bouwtijd 33 weken

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze ervaring met Woningbouwcorporaties?
Neem dan contact op met Sander Schrama:
088 32 32 600
sschrama@kernbouw.nl
Download hier de KernBouw Woningbouwcorporatiebrochure.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze ervaring met Woningbouwcorporaties?
Neem dan contact op met Sander Schrama:
088 32 32 600
sschrama@kernbouw.nl
Download hier de KernBouw Woningbouwcorporatiebrochure.