13 november 2023

Start bouw Cruquius Paviljoen groots gevierd

In december 2023 start KernBouw met  de bouw van het Cruquiuspaviljoen naast Gemaal De Cruquius.

Om dat te vieren hieven op vrijdag 10 november een kleine 100 gasten in het Cruquius Museum het glas in een feestelijke ceremonie. Wethouder Marja Ruigrok en de historische figuur Nicolaus Cruquius ondertekenden als eerste getuigen van dit historische moment een document, waarna alle aanwezigen het ‘getuigenschrift’ ook ondertekenden. Hiermee werd het ontwerptraject dat het museum met Braaksma & Roos Architectenbureau in 2011 begon afgesloten en kan de droom van een integraal museum voor de geschiedenis van Haarlemmermeer gerealiseerd worden. Behalve de medewerkers en vrijwilligers van het museum waren donateurs, partners en betrokkenen aanwezig die de realisatie van het paviljoen mede mogelijk maken.

Van Elise van Melis (directeur-bestuurder Haarlemermeermuseum De Cruquius) kreeg collega Maarten Smit een mooie symbolische schop, voor de start van de bouw.

Wij zien uit naar een goede samenwerking met alle betrokken partijen!

KernBouw. Duurzaam Vakmanschap.