Project

Renovatie en uitbreiding Hoofdgebouw Zorgcentrum De Meerstede

Na een voorselectie is voor KernBouw als aannemer gekozen vanwege het indienen van het beste plan van aanpak, de prijsvorming en optimale planning. De voorgestelde bouwstroom van 7 fases is teruggebracht naar 1 bouwfase wat een tijdbesparing heeft opgeleverd van een half jaar.

  • Branche Woningcorporaties
  • Project Renovatie en uitbreiding Hoofdgebouw Zorgcentrum De Meerstede
  • Plaats Hoofddorp
  • Opdrachtgever R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden
  • Architect OK Architecten bna
  • Bouwtijd 33 weken

Voor de verdere uitwerking van het project hebben we vanuit het Lean-concept de pull-planning toegepast. Dit houdt in dat we met alle geselecteerde onderaannemers, leveranciers, opdrachtgever en directievoerders een gezamenlijke planning hebben gemaakt en alle bouwkundige-en installatieknelpunten voor de start van het werk hebben opgelost. Hierdoor is het project zonder problemen en binnen de planning uitgevoerd en is de kwaliteit van het werk hoger dan gebruikelijk.

Ondanks dat de gemeente Haarlemmermeer tijdens de uitvoering zware aanvullende eisen heeft gesteld omtrent de brandveiligheid (meerwerk ca. € 500.000) is het project binnen de planning uitgevoerd en opgeleverd.

Deze renovatie heeft plaatsgevonden gedeeltelijk in bewoonde toestand. Voor de bewoners die tijdelijk moesten verhuizen heeft KernBouw binnen het eigen netwerk een tijdelijke huisvesting verzorgd (via een collega zorgaanbieder) waardoor er fors is bespaard op tijdelijke huisvesting. Voor de bewoners en verzorgend personeel die achterbleven zijn zware stofschotten aangebracht, er is een aparte ingang gecreëerd om de bouwwerkzaamheden zo veel mogelijk te scheiden van de dagelijkse zorg.

" loading="lazy" alt="martijn-reedijk">

Meer informatie over onze ervaringen met Woningcorporaties?

Bel of mail Martijn Reedijk