Project

Grootschalig onderhoudsproject Stedin

Momenteel voeren wij in opdracht van Stedin een omvangrijk onderhoudsproject uit aan het 10/25 Kv Station gelegen aan de Grindweg in Rotterdam.

  • Branche Industrie
  • Project Grootschalig onderhoudsproject Stedin
  • Plaats Rotterdam
  • Opdrachtgever Stedin
  • Bouwtijd 2 jaar

Een bijzondere uitdaging hierbij is dat het station operationeel moet blijven tijdens onze werkzaamheden, wat strikte veiligheidsmaatregelen noodzakelijk maakt. Daarom worden de werkzaamheden zorgvuldig gefaseerd uitgevoerd, om de continuïteit van de energievoorziening te waarborgen en mogelijke risico’s tot een minimum te beperken.

De doorlooptijd is gepland van 2023 tot 2025.

KernBouw leidt dit project, waarbij de expertise essentieel is voor een succesvolle afronding. Samen met alle betrokkenen streven we naar een efficiënte, veilige en kwalitatieve voltooiing van het project.

" loading="lazy" alt="martijn-reedijk">

Meer informatie over onze ervaringen met Industrie?

Bel of mail Martijn Reedijk