Als een huurder na lange tijd vertrekt uit een woning, is dit vaak het moment om het huis (volledig) op te knappen. Bij KernBouw hebben wij hier de afdeling Mutatie voor en werken wij in opdracht voor woningbouwcorporatie Elan Wonen.

Elke woning heeft zijn eigen werkvoorbereider, die verantwoordelijk is voor het hele project. Hij (of zij) stelt het projectplan op, maakt een planning en een begroting, stelt bewonersinformatie op, indien nodig, en staat in nauw contact met de corporatie.

Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen gaat de werkvoorbereider regelmatig langs bij het project om de werkzaamheden bij te houden en is er regelmatig intern overleg op kantoor. Er is ook een zakelijke app groep, waar elke onderaannemer of collega zijn bevindingen en foto’s in kan zetten, zodat er snel en duidelijk geschakeld kan worden en afspraken nagekomen kunnen worden.

Op deze manier kan de woning snel in gebruik worden genomen door een nieuwe bewoner!

KernBouw. Duurzaam Vakmanschap.