Wij kunnen de kwaliteit van de communicatie waarborgen in verschillende processen van onze dienstverlening. Op het hoogste niveau worden gemaakte afspraken, inspanningsverplichtingen en SLA’s vastgelegd in een contract.

Evaluatiemomenten vinden regulier plaats waarin managementrapportages worden besproken om lering te trekken uit beschikbare data en te kunnen (bij)sturen. Dit stelt u als klant in staat om ongewenste verrassingen te voorkomen.

KernBouw klantportaal

Het klantportaal speelt een belangrijke rol bij de communicatie vanuit de locaties naar onze vakmensen, dit gebeurt online maar kan ook telefonisch. Aanvragen kunnen eenvoudig worden gemeld, het oplossen en registreren regelt KernBouw. Medewerkers en overige gebruikers worden op deze manier maximaal ontlast.

Rapportage

De rapportage heeft ten doel om de klant te informeren over de stand van zaken, ontwikkelingen en voortgang in het onderhoud. ​ Deze rapportage heeft betrekking op het dagelijks reparatie onderhoud en/of servicewerk. ​Door data over de uitgevoerde werkzaamheden goed te ontsluiten en te analyseren beperken deze rapportages zich niet enkel tot een terugkoppeling over het uitgevoerde werk, maar dienen een gemeenschappelijk doel: het nastreven van een hoge klanttevredenheid op basis van acceptabele kosten.

KernBouw helpt uw organisatie graag met Duurzaam Vakmanschap de toekomst in.

Wilt u meer weten over het de servicemogelijkheden van KernBouw? Download hier de volledige brochure of neem contact op met Maarten Smit op 088 32 32 600

 

KernBouw.
Duurzaam Vakmanschap.