Wij zijn trots dat wij het contract hebben ondertekend voor de nieuwbouw van scholengebouw Broekplein te Leiden.

Het nieuwbouwproject betreft een schoolgebouw met twee basisscholen, een kinderdagverblijf en
naschoolse opvang van totaal circa 2530 m2 gebruiksoppervlakte. Het gaat om de vervangende
nieuwbouw van het bestaande schoolgebouw op de huidige locatie aan het Broekplein te Leiden.

Het ambitieniveau is Frisse Scholen B, gasloos, en BENG. Tijdens de realisatie van de nieuwbouw blijft een gedeelte van de school in gebruik. KernBouw heeft hier ervaring mee, want al eerder hebben wij voor scholen nieuwbouw en renovatie gerealiseerd, terwijl de leerlingen gewoon les kregen elders in het gebouw.

In het nieuwe schoolgebouw worden de onderstaande organisatieonderdelen samengebracht:
• Rooms-katholieke basisschool de Tweemaster.
• Openbare basisschool de Meerpaal.
• Peuterspeelzaal Ot en Sien.
• Buitenschoolse opvang van kinderopvang Boter, Kaas & Overblijf.

Opdrachtgevers: Stichting Openbaar Primair, Speciaal Onderwijs Leiden Leiderdorp (PROO Leiden) en Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL)
Architect: Frencken Scholl Architecten
Adviesbureau: Alphaplan

KernBouw. Duurzaam Vakmanschap.