Voor de gemeente Haarlem verzorgt KernBouw als contractpartner het gevelonderhoud van de gemeente panden in de binnenring van Haarlem. Afgelopen jaar is KernBouw begonnen met het stadskantoor aan de Gedempte Oude Gracht (het voormalige postkantoor). Juist vanwege de Covid 19 pandemie en het bijbehorende thuiswerken was dit een goed moment om diverse gevelwerkzaamheden uit te voeren. Het uithakken van de voegen gaat immers gepaard met aanzienlijk geluidsoverlast. Het project vordert ondertussen gestaag. Diverse gevels en de binnenplaats zijn ondertussen gereed. Momenteel staat de voorzijde aan de Gedempte Oude Gracht in de steigers. Eind maart gaat ook de gevel aan de Raaks in de stalen Steigers.

Samen met de partners Koedooder BV voor het metsel- en voegwerk herstel) en Breed Onderhoud (voor het schilderwerk) hoopt KernBouw dit project in het voorjaar op te leveren.

KernBouw.
Duurzaam Vakmanschap.