Service is een belangrijk aspect binnen KernBouw. Zo bieden wij voor onze klanten, bijvoorbeeld scholen, zorginstellingen en woningcorporaties de mogelijkheid om met een online klantportaal te werken. Het maakt het mogelijk voor onze relaties om meldingen voor onderhoud, reparaties of vandalisme online te regelen. Elke klant heeft een eigen persoonlijke klantomgeving tot hun beschikking.

Hoe werkt het KernBouw klantportaal? De klant voert de aanvraag in met de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden, eventueel met situatiefoto’s en met beslisboom. Vervolgens komt de melding binnen bij onze medewerker klantportaal. Het project wordt ingepland bij KernBouw medewerkers of vaste onderaannemers. Onze vakmensen kunnen het klantportaal op locatie inzien op hun iPad en zorgen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Als de werkzaamheden zijn uitgevoerd dan wordt de bon gereed gemaakt en kunnen de vaklieden een reactie plaatsen, foto’s toevoegen en eventueel vervolgstappen aangeven. De klant kan het gehele proces en de onderhoudshistorie 24/7 in zien. Tevens kunnen hier managementrapporten van worden gegenereerd voor MJOP’s en planmatig onderhoud.

KernBouw.
Duurzaam Vakmanschap.