Verduurzaming

Projectomschrijving

Als onderhoudsbedrijf zijn we al vele jaren bezig met duurzaamheid. Doordat we ervoor zorgen dat oude gebouwen in gebruik kunnen blijven en deze eventueel van functie kunnen veranderen, wordt de levensduur van deze gebouwen nog verder verhoogd. Dit maakt het onnodig om deze gebouwen te slopen waardoor we voorkomen dat er onnodig afval wordt geproduceerd. Ook begrijpen we vanuit deze ervaring goed hoe je het beste een gebouw duurzaam kunt bouwen.

Dagelijks werken we aan onderhoud van ca. 15.000 woningen, schoolgebouwen, instellingen en kantoren. We verbouwen, renoveren en maken nieuwbouw voor een grote vaste klantenkring. We zijn uitgegroeid tot een middelgroot bouwbedrijf met grote ambities voor de toekomst: duurzaam bouwen en gebouwen verduurzamen 

Door onze positie in de markt begrijpen we hoe belangrijk de rol is die we als bouwbedrijf hebben in de transitie naar circulair. We zijn ons sinds jaar en dag bewust van het feit dat we materialen kunnen hergebruiken, en passen materialen toe die lang meegaan of hergebruikt kunnen worden. De recente aandacht vanuit de overheid hiervoor brengen de transitie naar circulair echter in een versnelling. Door de overheid is een ambitie uitgesproken om de CO2-uitstoot in de bouw in 2030 te hebben gehalveerd en in 2050 te hebben gereduceerd tot nul.

KernBouw ondersteunt haar klanten om deze doelstellingen te behalen door praktisch mee te denken over ontwerp- en materiaalkeuzes enerzijds, en strategisch gesprekpartner te zijn bij nieuwbouw en/of renovatie vraagstukken van onze klanten anderzijds.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze ervaring met Duurzaamheid?
Neem dan contact op met Maarten Smit:
088 32 32 600
msmit@kernbouw.nl

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze ervaring met Duurzaamheid?
Neem dan contact op met Maarten Smit:
088 32 32 600
msmit@kernbouw.nl