Gevelonderhoud Gemeente Haarlem

Projectomschrijving

Het goed beheren en onderhouden van het vastgoed van de opdrachtgever is belangrijk voor huisvesting van maatschappelijke functies en voor het ruimtelijke beeld en de ruimtelijke ontwikkeling van wijken en buurten. Komende jaren staat de opdrachtgever voor de uitdaging een inhaalslag te maken op het gebied van het uitvoeren van het bouwkundig onderhoud en schilderwerk van haar objecten. Het gaat hierbij om het door de opdrachtnemer laten inspecteren (conform NEN 2767) van de objecten, het uitwerken van de inspectiegegevens tot een plan van aanpak en het daarna op de overeengekomen conditie brengen en behouden van onderhoudsgevoelige geveldelen van (monumentale) objecten in het stadcentrum van Haarlem.

Details

Project Diverse objecten
Plaats
Haarlem
Opdrachtgever
Gemeente Haarlem
Bouwtijd Doorlopend

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze ervaring met (Semi) Overheden?
Neem dan contact op met Peter Baanders:
088 32 32 600
pbaanders@kernbouw.nl

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze ervaring met (Semi) Overheden?
Neem dan contact op met Peter Baanders:
088 32 32 600
pbaanders@kernbouw.nl