Nieuwbouw en Renovatie Kindcentrum De Voorhof

Projectomschrijving

In Leiderdorp renoveerde KernBouw een 40 jaar oude basisschool die bestaat uit ‘De Regenboog’, ‘De Hasselbraam’ en kinderopvangcentrum ‘De Duikboot’. Na de ingrijpende renovatie, waarbij verduurzaming één van de speerpunten was, werd het energielabel opgewaardeerd naar label A.

Vervangende nieuwbouw op deze locatie lag voor de hand maar zou beide scholen veel ruimte kosten omdat de oppervlakte dan genormeerd zou worden aan de hand van leerlingenaantallen. Gemeente en besturen kozen daarom voor ingrijpende renovatie. Daarbij werden niet alleen de uitstraling en de thermische schil van het gebouw aangepakt maar ook de installaties vernieuwd.

De indeling werd gedeeltelijk aangepast waardoor de scholen en kinderopvang beter met elkaar zijn verbonden. De aula’s en het speellokaal kunnen gecombineerd worden tot één grote gezamenlijke ruimte.

De Voorhof Leiderdorp behaalde met deze renovatie een Top-10 positie voor meest innovatieve renovaties scholenbouw (vakblad Stedenbouw & Architectuur), en het label B voor ‘Frisse School’.

Detail

Project
Nieuwbouw en Renovatie Kindcentrum De Voorhof
Plaats
Leiderdorp
Opdrachtgever
Gemeente Leiderdorp
Bouwtijd 6 maanden

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het bouwen of renoveren van Scholen?
Neem dan contact op met Sander Schrama:
088 32 32 600
sschrama@kernbouw.nl
Download hier de KernBouw Scholenbrochure.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het bouwen of renoveren van Scholen?
Neem dan contact op met Sander Schrama:
088 32 32 600
sschrama@kernbouw.nl
Download hier de KernBouw Scholenbrochure.